hagen.taxus.website

VAN HULLE B&C BOOMKWEKERIJEN

Boomkwekerij van haagplanten met blote wortel, bosplanten met blote wortel en jonge planten voor doorkweek met blote wortel.

www.vanhullebc.be

Herroepingsrecht

De consument heeft het recht om binnen een termijn van 14 dagen zonder opgave van redenen de overeenkomst te herroepen. De herroepingstermijn verstrijkt 14 dagen na de dag waarop u of een door u aangewezen derde, die niet de vervoerder is, het goed fysiek in bezit krijgt. Om het herroepingsrecht uit te oefenen, moet u ons via een ondubbelzinnige verklaring  (bv. schriftelijk per post of e-mail) op de hoogte stellen van uw beslissing de overeenkomst te herroepen. U kunt hiervoor gebruikmaken van het bijgevoegde modelformulier voor herroeping, maar bent hiertoe niet verplicht. Om de herroepingstermijn na te leven volstaat het om uw mededeling betreffende uw uitoefening van het herroepingsrecht te verzenden voordat de herroepingstermijn is verstreken. De directe kosten voor het terugzenden van de goederen komen voor uw rekening. Mocht u zelf de geleverde goederen retour brengen dan zijn hier natuurlijk geen kosten aan verbonden.


Gevolgen van herroeping

Als u de overeenkomst herroept, ontvangt u alle betalingen die u tot op dat moment heeft gedaan, inclusief leveringskosten (met uitzondering van eventuele extra kosten ten gevolge van uw keuze voor een andere wijze van levering dan de door ons geboden goedkoopste standaard levering) van ons terug. Wij betalen u terug met hetzelfde betaalmiddel als waarmee u de oorspronkelijke transactie heeft verricht, tenzij u uitdrukkelijk anderszins heeft ingestemd; in ieder geval zullen u voor zulke terugbetalingen geen kosten in rekening worden gebracht. U bent alleen aansprakelijk voor de waardevermindering van de goederen die het gevolg is van het gebruik van de goederen, dat verder gaat dan nodig is om de aard, de kenmerken en het werking van de goederen vast te stellen. U dient de goederen onverwijld, doch in ieder geval niet later dan 14 dagen na de dag waarop u het besluit de overeenkomst te herroepen aan ons heeft medegedeeld, aan ons terug te zenden of te overhandigen. U bent op tijd als u de goederen terugstuurt voordat de termijn van 14 dagen is verstreken. De goederen moeten teruggestuurd worden naar de Pot- en Zuidhoutstraat 10 te 9990 Maldegem (België).

Uitgezonderd van het herroepingsrecht is een consumentenkoop die ziet op de levering van:

  • Producten die snel bederven of die een beperkte houdbaarheid hebben;
  • Producten die na levering door hun aard onherroepelijk zijn vermengd met andere zaken;
  • Planten die geleverd worden als wortelgoed/blote wortels geldt géén herroeppingsrecht. Deze planten zijn beperkt houdbaar en verdragen het niet om te lang in de verpakking te blijven.

Voor levende planten die gekweekt zijn in pot of als kluit geldt dat de planten in goede staat en onbeschadigd geretourneerd worden. De planten dienen tussentijds met zorg uit de verpakking gehaald te worden en van water voorzien te worden om zo schade en uitdroging van de planten te voorkomen.

Voor planten die geleverd worden als wortelgoed/blote wortels geldt géén herroeppingsrecht. Deze planten zijn beperkt houdbaar en verdragen het niet om te lang in de verpakking te blijven.

Indien de consument gebruikt maakt van zijn herroepingsrecht, komen de kosten van terugzending voor zijn rekening. Wij kunnen de planten weer afhalen na betaling van extra transportkosten of u zorgt zelf voor het retourneren.

Klik op onderstaande link om het herroepingsformulier te downloaden.